RACULSKI KALENDARZ - konkurs fotograficzny


Organizator: Stowarzyszenie Na rzecz Promocji Wsi Racula

Termin: do końca lipca 2014 r.

Nagroda: nagrodą będzie publikacja zdjęć z danymi autora w drugim raculskim kalendarzu, który zostanie wydany na 2015 r. w liczbie 250 szt.

Zdjęcia należy wysyłać pod adres e-mail: tomaszsroczynski@wp.pl lub stowarzyszenie@racula.pl

Projekt współfinansowany przez Urząd Gminy Zielona Góra
Strona główna