Na zawsze w naszych sercach


z kurii: Pogrzeb śp. ks. kan. Edwarda Grudzieckiego

Dnia 7 maja 2013 r. w szpitalu w Zielonej Górze w wieku 81 lat zakończył swoją ziemską pielgrzymkę emerytowany kapłan diecezji zielonogórsko-gorzowskiej ks. kan. Edward GRUDZIECKI.

Urodzony 15.06.1931 r. w Wilnie, święcenia prezbiteratu przyjął 05.06.1955 r. w Gorzowie Wlkp.
Posługę kapłańską pełnił w następujących parafiach:
1955-1960 - wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu,

1960-1961 - wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim,

1961-1962 - wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sielsku (obecnie archidiecezja szczecińsko-kamieńska),

1962-2006 - administrator (proboszcz) parafii pw. św. Mikołaja w Raculi.

W latach 1957-1958 pełnił funkcję kapelana biskupa gorzowskiego Teodora Benscha, a w latach 1965-1998 - wicedziekana dekanatu Zielona Góra - św. Jadwigi.

W roku 1998 zotał odznaczony tytułem kanonika R.M.

Od 01.08.2006 r. przebywał na emeryturze w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze.

Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy odprawiona zostanie we wtorek, 14 maja br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Raculi. Bezpośrednio po niej nastąpi ostatnie pożegnanie zmarłego Kapłana i złożenie ciała do grobu na cmentarzu komunalnym w Raculi (od godz. 9.00 czuwanie modlitewne w kościele).

W przeddzień pogrzebu, o godz. 18.00 sprawowana będzie Msza św. pożegnalna w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Drzonkowie (od godz. 17.00 czuwanie modlitewne w kościele).
Śp. ks. kan. Edwarda Grudzieckiego polecamy modlitwie i zapraszamy do udziału w uroczystościach pogrzebowych.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii
Strona główna