Regulamin III Turnieju Wsi

3 lipca 2010 r. godz. 16.00, Racula, ul. Rodła – plac festynowy za izbą wytrzeźwień

 1. Cel imprezy: integracja mieszkańców gminy Zielona Góra, promocja Raculi i Drzonkowa, upowszechnienie aktywnych form spędzania czasu wolnego.

 2. Organizatorzy: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Wsi Racula, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Drzonków, Rada Sołecka Wsi Racula, OSP Racula

 3. Biuro organizacyjne: Racula, ul. Rodła, plac festynowy za izbą wytrzeźwień od godz.15.00, tel. 501209052

 4. Program: W ramach turnieju zostaną rozegrane konkurencje (zamieszczamy poniżej). Poczęstunek, nagrody, w tym puchary i dyplomy, zostaną wręczone po turnieju. Następnie zawodnicy będą mogli uczestniczyć w zabawie tanecznej przy zespole Helikon.

 5. Nagrody: Każda drużyna otrzyma puchar i dyplom, ponadto: za I miejsce – 1500 zł, II miejsce – 1000 zł, III miejsce – 500 zł.

 6. Punktacja: Zostanie przedstawiona na odprawie, zależna od ilości zgłoszonych drużyn, w przypadku gdy zgłosi się 10 drużyn punktacja przedstawia się następująco: I miejsce – 10 pkt, II m-ce – 8 pkt, III – 7 pkt, IV – 6 pkt, V – 5 pkt, VI – 4 pkt, VII – 3 pkt, VIII – 2 pkt, IX – 1 pkt, X – 0pkt..

 7. Drużyny: Zespół składa się z 11-stu osób, w tym 5 kobiet, 5-ciu mężczyzn i jedno dziecko, poniżej 12 roku życia ( wymagana zgoda rodziców) w tym 1 os. powyżej 40 r.ż. Kobieta, mężczyzna i dziecko występują w 1 konkurencji. Do limitu występów nie bierze się pod uwagę przeciągania liny, bałwana, strzału do tarczy i kulkomanii.

 8. Sędziowie: Komisje sędziowska powołują organizatorzy.

 9. Zgłoszenia: Należy przesyłać do 25 czerwca na adres Stowarzyszenia, mailowo lub telefonicznie pod numer 501209052, zespól liczy max. 11 osób, listy imienne należy dostarczyć na odprawie w dniu zawodów.

 10. Finansowanie: Wpisowe 50 zł (na poczęstunek) uiszczone w dniu zwodów. Turniej współfinansowany przez Urząd Gminy Zielona Góra.


Konkurencje turniejowe:


 1. Strzały na bramkę – drużyna w 3-osobowym składzie (1 kobieta, 1 mężczyzna, 1 dziecko do lat 12). Wymiary bramki jak do unihokeja 160 x 115. Strzały na bramkę są wykonywane z odległości: dziecko – 8 m., kobieta – 10 m., mężczyzna -12 m. Każdy zawodnik oddaje po 3 strzały do bramki. Do punktacji liczy się suma strzelonych bramek.

 2. Rzut oponą samochodową – konkurencja dla mężczyzn. Opona o wymiarach 205 x 16 x 55. odległość liczona jest od miejsca zetknięcia się opony z ziemią do linii rzutu. Wynik uważa się za nieważny w momencie nadepnięcia lub przekroczenia linii rzutu. Startuje jeden zawodnik z drużyny.

 3. Bieg w workach nylonowych – drużyna w 2-osobowy składzie (1 kobieta, 1 mężczyzna).

Po starcie zawodnik wchodzi do worka i rozpoczyna sztafetę długości 15 m, mija pachołek, wychodzi z worka i wraca z nim na miejsce startu, przekazuje go następnemu uczestnikowi. Konkurencja kończy się gdy ostatni zawodnik przybiegnie do mety. W przypadku gdy ktoś się przewróci, wstaje i biegnie dalej.

 1. Wbijanie gwoździ - konkurencja dla kobiet. Kobieta ma za zadanie w ciągu 1 min. wbić jak najwięcej gwoździ deską do krojenia chleba.

 2. Rzut jajkiem – drużyna w 2-osobowym składzie (1 kobieta, 1 mężczyzna). Mężczyzna i kobieta ustawieni w odległości 2 m. na przeciwko siebie mają z zadanie przerzucenie sobie jajka. Mężczyzna rzuca do kobiety, a ta odrzuca tak, aby jajko się nie rozbiło. Jeżeli się rozbije, drużyna kończy konkurencję. W przypadku, gdy jajko ocaleje, odległość między zawodnikami zostaje zwiększona o 1 m. i tak do uzyskania odległości 4 m.

 3. Tor przeszkód – drużyna w 2-osobowym składzie (1 kobieta, 1 mężczyzna). Bieg z rakietką do tenisa stołowego po torze przeszkód. Na rakietce znajduje się piłeczka do tenisa ziemnego (piłeczki nie można trzymać ręką). W przypadku zgubienia piłeczki zawodnik powraca na miejsce startu i ponownie rozpoczyna bieg. W konkurencji liczy się czas wykonania.

 4. Bałwan – drużyna w 7-osobowym składzie (3 kobiety, 3 mężczyzn, 1 dziecko do 12 lat). Zdaniem drużyny jest ustawienie bałwana w odległości 6 m w następującej kolejności: piłka lekarska 5 kg, ringo, piłka koszykowa, ringo, ringo, piłka siatkowa, wiaderko. Po ustawieniu bałwana zadaniem drużyny jest strącenie z odległości 4 m woreczkiem gimnastycznym: wiaderka, piłki siatkowej i piłki koszykowej (kolejność strącania obojętna). W konkurencji liczy się czas wykonania.

 5. Przeciąganie liny – drużyna w składzie 5-osobowym (2 kobiety, 3 mężczyzn). Losowanie drużyn do systemu pucharowego.

 6. Strzelanie do tarczy (painball) – tarcza z siedmioma otworami (takie jak w biatlonie), siedem strzałów, liczy się ilość zaliczonych otworów, startuje jeden mężczyzna.

 7. Kulkomania – należy umieścić kulki w otworach, liczy się czas zaliczenia, startuje jedna kobieta.Strona główna