Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Wsi Racula

ma przyjemność poinformować o rozpoczęciu projektu pn. "TV Racula - warsztaty dziennikarskie" realizowanego w ramach "Działania 9.5" Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakres wsparcia obejmuje warsztaty dziennikarskie dla 25 mieszkańców Gminy Zielona Góra, szczególnie dla mieszkańców wsi Racula.

Kurs realizowany jest w terminie 19 marzec - 22 sierpień 2010 roku.

"Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Wsi Racula"
ul. Głogowska 72
66-004 Racula
tel.: +48 695059796
email: stowarzyszenie@racula.pl