Stowarzyszenie Zawsze Aktywni

Informujemy, że 15 grudnia 2017r. powstało w sołectwie Racula nowe stowarzyszenie „ZAWSZE AKTYWNI”, które będzie działało na rzecz seniorów. Na zebraniu założycielskim powołano zarząd w składzie:

- prezes- pani Irena Woźniatowska,

- wiceprezes – pani Alicja Ignaszak

- sekretarz- pani Renata Pakuła

- skarbnik- pani Zofia Piasecka- Kania

- członek- pani Elżbieta Faryńska.


Celem stowarzyszenia jest:

- działanie na rzecz seniorów,

- wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,

- wszechstronne propagowanie kultury fizycznej i intelektualnej,

- promocja zdrowego trybu życia,

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


BĄDŹCIE Z NAMI AKTYWNI!

nr kontaktowy: 693290192Strona główna